top of page

Hei

Mitt navn er Jens Damstuen. Jeg er utdannet sykepleier med spesialisering. Jeg har bakgrunn fra Akashaskolen og Norsk Spiritualistisk Forening der jeg i dag er Godkjent Healer. 

Jeg jobber hovedsakelig med Holistisk Healing og Mediumskap. Jeg har jobbet med Alternativ Medisin siden 1987. Healing evnene har vært der hele tiden, men har vokst seg gradvis større og større med tiden. Jobber i dag som Godkjent og registrert healer (RGH).

Jeg er medlem av Norges største Healerforbund: 

Norsk Spiritualistisk Healerforbund.

 

Som Offentlig Godkjent Sykepleier med spesialisering innen Kardiovaskulær Teknologi, har jeg bred erfaring innenfor helsevesenet. Jeg har jobbet med pasienter og klienter siden 1987, både innen somatisk og psykiatrisk omsorg. Denne erfaringen har gitt meg et innblikk i mulige bakenforliggende årsaker til ubalanser i menneskers kropp og sinn.

I min utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring har det vært lagt stor vekt på vitenskapelig forståelse, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag/lover.

 

Innenfor mediumskap og healing er kommunikasjon et nøkkelord. Jeg har stor respekt for det som formidles til meg når jeg jobber med klienter. Ord som helbreder og bønners kraft kan sees i lys av moderne vitenskap. 

Jeg har stor tro på at alle våre problemer finner sin løsning i vår underbevissthet. Healing mottas blant annet i din superbevissthet (ditt høyere eller sjelelige selv) og din underbevissthet. Jeg mener vårt ego i dagens samfunn er blitt for dominerende. Hjernen vår er en trofast tjener, den kan være et godt verktøy for å skape det livet vi ønsker. Vi er koblet til det guddommelig univers eller kilden om du vil. Og vår iboende universelle intelligens trumfer hjernen i både kapasitet og skaperkraft. Det bygges stadig broer mellom moderne vitenskap og spiritualitet/den virkelige verden.

Jeg har en formell utdanning som healer fra Norsk Spiritualist Forening.

På tirsdager jobber som healer på Det Spirituelle Hjem.

Mandag, onsdag og fredag jobber jeg som healer på Spirituelt Medium, Årnes.

Jens Damstuen. Spirituell Coach, Medium Healer og Husrenser
bottom of page