top of page

Tjenester

Som profesjonelt medium kan jeg tilby deg flere tjenester. Mediumskap der jeg kanaliserer avdøde eller guider til deg. Healing der healingenergien kanaliseres fra guider, og husrens der jeg tar kontakt og kanaliserer de som er på besøk hjemme hos deg. 

 

Les her mer om Healing, Mediumskap, Husrens, Kanalisering. Vi holder til på Årnes og  kort ventetid. 

Holistisk healing jobber med de bakenforliggende årsakene til sykdommer, problemstillinger og symptomer.

Healing

Healing: I fllge NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) er healing en form for komplementær medisin. Målet med healingen er å lede en kraft eller energi til pasienten/klienten, slik at det styrker egne selvhelbredende krefter. Denne kraften kan fjerne blokkeringer eller ubalanser i kroppen. Som healer på Årnes er jeg også et medium. Årsakene til problemet/ubalansen kan belyses av guider og formidles videre til klienten.

Mentalt mediumskap brukes under sittinger, på plattform, i husrenser og under veiledninger.

Mediumskap: Det handler om å være en kanal mellom åndeverden og menneskene. En mediumistisk reading som gis til klienten, gjøres med bevisførsel for å avklare hvem i åndeverden som kontakter sitteren. Når tilhørigheten til ånden (spirit) er avklart, går en videre med å formidle en beskjed til sitter.

Bevisene kan innbefatte både ting som skjedde mens spirit var i live, men også bevis som spirit har fått kjennskap til etter at han/hun gikk over til andre siden. Vi har Kort ventetid for kanalisering.

Mediumskap
Husrens utføres ved hjelp av mentalt mediumskap, og det gis beskjeder til de som bor i huset. Energien roer seg etter husrens

Husrens: Dette er en tjeneste som er mer og mer etterspurt. Det kan skyldes bl.a. at våre egne energier er mer i ubalanse enn tidligere. Etter at det ble satt  mer fokus på dette problemet, bl.a. via åndenes makt har det skapt mye frykt og misforståelser. Vi kan gi noen enkle forklaringer på hva bråk i hus kan skyldes: Spirit som er på besøk, personers egen eller naboens spirituelle energi. Årsaker det

ikke er: spøkelser, gjenferd, negative energier eller klebeånder (finnes ikke).

Husrens
bottom of page