top of page
Mer om mentalt og fysisk mediumskap 
Mentalt mediumskap brukes under sittinger, på plattform, under husrens, ved kontakt med guider for å gi beskjeder av ulik art

I Mentalt Mediumskap vil kommunikasjonen gå via mediets kropp og hjerne. Siden mediet bruker sin egen bevissthet, kaller vi det mentalt mediumskap. Mediet bruker sin mentale kapasitet i større eller mindre grad. Alle mediets 5 sanser vil kunne bli brukt. Informasjonen vil først komme inn i mediets sjelelige bevissthet (superbevissthet) og videre til underbevisstheten. Det lettest å få inn informasjon fra spirit/ånden gjennom følelsessansen. Det føres hele tiden bevis for hvem som kommer på besøk. Seansen ender opp med en beskjed til sitter eller den som konsulterer mediet. Noen ganger er det mulig med dialog mellom sitter og spirit, med mediet som mellomledd.

Mentalt mediumskap kan formidles til en sitter og benevnes da som Mediumistisk reading eller kanalisering. Den som er medium kan også utføre klarsynte readinger (synsk reading), men da er det energien til sitteren som blir formidlet. Fortiden, nåtiden og fremtiden til sitter kan til en viss grad formidles. Det kommer an på hva sitteren på sjelelig plan er åpen for å snakke om. Mediumskap på plattform gjøres foran en større eller mindre forsamling. Her kommer spirit på besøk til en av tilhørerne i forsamlingen, samme prodedyre som under mediumistisk reading. Er du interessert i å få en forsmak på hva dette handler om kan jeg anbefale deg å oppsøke Tony Stockwell på Youtube, under: Tony Stockwell Show Reel.

Fysisk Mediumskap: Svært få behersker fysisk mediumskap i dag. Først og fremst på grunn av tiden det tar å utvikle seg. Kanskje 10 år på full tid. Belastningen på kroppen til mediet kan være stor ved materialisasjon av ånder fra andre siden. For å gjøre dette tar guidene fysiske stoffer fra mediet for å danne det som kalles ektoplasma og photoplasma (en raffinert form for ektoplasma som kan brukes i synlig rødt og blått lys). Dette stoffet kan også tas fra fysiske gjenstander som klær, tepper eller møbler, i en fysisk sirkel av mennesker. Når ektoplasma eller photoplasma er dannet, kan en ånd kle seg i dette materialet slik at den kan bli sett i vår verden. Dette gjøres vanligvis i en  seanse eller en fysisk sirkel av mennesker. Dette kan være smertefullt og etterlate mediet i en slags psykisk bakrus neste dag. 

bottom of page