top of page
Mer om Spiritualisme
Det er en Gud som er i alt og alle, som impliserer at det er samhold og kjærlighet blant mennesker. Evig utvikling for alle.

Velkommen til å lære mer om Spiritualisme. Den moderne Spiritualismen skjøt fart på midten av 1800–tallet. Flest spiritualister finner vi i England og USA. Spiritualismen er en voksende tro i mange land. I England finnes mange spiritualistiske kirker hvor det foregår mediumskap og healing. Selv om spiritualismen ikke har noen bibel eller bud vi skal følge har vi fått kanalisert 7 prinsipper fra spiritualisten Robert Owen som døde i 1858. De ble kanalisert ned av Emma Hardinge Britten. Hun er kjent som en av de største spiritualistene i moderne tid. De 7 spiritualistiske prinsipper er som følger:

  1. En Gud som er i alt og alle

  2. Samhold og kjærlighet blant mennesker

  3. Aksept av åndeverden og engler

  4. Sjelens evige liv

  5. Personlig ansvar

  6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling

  7. Evig utvikling for alle sjeler
     

I spiritualismen er det en kjensgjerning at åndene holder seg nær oss og følger med, og ønsker å støtte oss i vår utvikling her på jorden. Alle som jobber med det åndelige har guider med seg fra andre siden som hjelper til under healinger, mediumskap, husrens og meditasjoner m.m.

Årsaken til at ånder eller avdøde fra andre siden ønsker å besøke oss er flere, men mest av alt for å fortelle at livet ikke slutter når vi dør. De som får besøk fra sine avdøde via kanaliseringer under sittinger og på plattform, opplever ofte glede og tilfredshet i få kontakt med sin nærmeste. Dernest kan det være en healing i kontakten som skjer. Healingen kan også skje andre veien. Ved husrens vil gjerne de avdøde formidle noe de har på «hjertet». Det oppnås ved at de som opplever bråk i hus tar kontakt med et medium. Når kontakten mellom avdøde og beboere blir formidlet av et medium vil de avdøde få fred og slutte å «forstyrre» de som bor i huset. Noen ganger kan det være gunstig å gi beboerne healing, og dette kan noen ganger være årsak til at åndeverden kommer igjennom.

Hvis du vil lese mer om spiritualisme se på denne siden:

Spiritualisme

bottom of page