top of page
Mer om Healing som en helhetlig mellommenneskelig prosess 
Holistisk healing jobber med de bakenforliggende årsakene til sykdommene, symptomene og problemstillingene.

Som healer er man også et medium som kanaliserer energi til klienten. Healeren kan få kunnskap om bakenforliggende årsaker til problemet/plagene. Holistisk healing virker i henhold til en intelligent vitalkraft inni oss, som mottar energi fra guider som dirigerer energi fra en høyere kilde.
 

Det kan være stort spenn mellom hva vårt ego ønsker healing for og hva sjelen vår forstår at vi trenger aller mest. Generelt vil healing jobbe med å fjerne årsakene til problemet mer enn med symptomene. Målet med healingen er å lede en kraft eller energi (gjennom mediumet) til klienten, slik at det kan gjøre han eller henne frisk. Vi som healere mener at kraften kan fjerne blokkeringer eller ubalanser i kroppen. Videre bedre livskvalitet såvel fysisk, psykisk, emosjonelt og åndelig.

bottom of page