top of page
  • jdam21

SLIK GJØRES EN PROFESJONELL HUSRENS


Behovet for husrens er tilstede når de som bor der opplever fenomener som skaper uro og utrygghet, mens de oppholder seg i huset. Det kan være dårlig søvn og nedsatt energi, som til dels kan tilskrives åndelig tilstedeværelse av avdøde eller avtrykk fra deg selv, naboer eller avdøde som har bodd i huset tidligere. Noen ganger kan det være så ille at de som bor i har vurdert å selge huset. Slik vi kjenner fenomet fra media, fremstilles en husrens som skummel, der musikk er med å krydre fenomenen som underholdning. Når historiske fakta som dukker opp under husrensen er med på å skremme de som bor der, oppleves det som "trygt" når åndene sendes "inn i lyset". Historiske fakta stadfestes under eller etter besøket. Åndenes makt er eksempel på TV programmer der husrens fremstilles på denne måten.


En profesjonell husrens gjøres ved å ha en profesjonell dialog med åndene, der åndene får sagt det de ønsker og en gjør eventuelt en avtale med åndene som er der. Først skapes det trygghet under en samtale, der de som bor i huset får gitt uttrykk for sine opplevelser med de fenomenene som må få en rolig løsning. Som medium går jeg rundt i huset for å få inn avtrykk og ånder som er i huset, og hvorfor de er der og hva de vil? Etter gjennomgangen samles mediumet, sammen de som bor der for å skape en dialog mellom mediumet og åndene. Det kan være ånder som tilhører stedet eller venner/familiemedlemmer av de som bor i huset. Etter at åndene har bevist hvem de er kommer de med en viktig beskjed til en eller flere i boligen, hvor det blir en dialog mellom ånden og beboerne. Sammen med beboerne og åndene finner vi en løsning på problemet . Det er en hensikt med at åndene er i huset, og når de har fått kommunisert det som de oppleves som viktig behover de ikke lenger bekymre seg og være rolige når de er på besøk. Vi avslutter besøket med å rense de avtrykkene som er der og si noen ord om hvordan beboerne kan skape god energi i boligen. Avtrykkene kan også bli berørt av åndene, som vil kunne gi en innsikt i egne utfordringer som de står oppe i.


Årsakene til at åndene er tilstede og skaper uro, er for å skape en oppmerksomhet som oppfordrer de boende til å ta kontakt med et medium. Åndene bryr seg om de som bor på stedet og ønsker å gjøre dem oppmerksom på en del saker. De har gjerne prøvd lenge å komme i kontakt med de som bor der, og når det ikke lykkes skaper de mer uro for at de skal forstå. Gjerne er en av de som bor i boligen mer åpen for åndeverden og kan sense om det er en kvinne eller mann som oppholder seg i boligen. Av og til skjønner de også er på besøk. Åndene kan bruke sansene til de som opplever uroen til, for eksempel å snakke til dem i overgangen fra dag til natt, visa versa, for å prøve å gi en beskjed. Et profesjonelt medium kan gjøre dette på en skånsom måte, som gjør at de forstår. Det er svært ofte en likhet mellom ånden og den som får besøket, gjerne med erfaringer, personlighet og utdannelse som gjør de egnet for å gjøre beboeren trygg, sett og ivaretatt.


Et medium kan ha mange oppgaver. Når det gjelder husrens er dette blitt enda mer aktualisert etter TV programmer som Åndenes makt. Her blir temaet mystifisert, med bruk av spenningseffekter. Dette har skapt mye frykt og misforståelser.

Ånder som har forlatt denne verden er svært lite jordbundne. I den dimensjonen de er i dag har de ikke behov for materielle saker som hus, bil, klær eller andre gjenstander. Derfor kan de heller ikke fysisk bo i et hus. Enten en ånd befinner seg i denne verden eller på andre siden kan de ha interesse av å hilse på andre ånder i begge dimensjonene. For at åndene som er på besøk skal gjøre oss oppmerksomme på at de er tilstede bruker de sin energi til å lage lyder, flytte på ting, berøre oss og lignende. De kommer for å hilse på oss og hjelpe oss. De er glade i oss og ønsker ikke å skremme oss eller gjøre oss noe vondt. Tvert imot ønsker de at vi skal ta kontakt med et medium for å formidle deres beskjeder. Det kan være så enkelt som at de ønsker å gjøre oss oppmerksomme på vår helsetilstand, en lekkasje i kjelleren og mange andre eksempler.

Det du kan gjøre selv er å prøve å kommunisere med dem. Skjer det ting som du ikke liker kan du bare fortelle dem at du ikke ønsker måten de er tilstede på.

Enkelte fenomener i hus kan være forårsaket av andre kilder enn ånder som er på besøk. Da vi alle er en blanding av menneske og ånd er det naturlig at vi utstråler energi fra vårt aurafelt og chakraer. Vi selv kan forstyrre datamaskiner og elektriske apparater. På samme måten kan naboer utstråle ut negativ energi. Energi som tanker og følelser fra naboer kan oppfattes som støy i vårt energifelt. Her kan vi selv gjøre enkle grep for å unngå dette, som å sette opp levende lys eller elektrisk lys inntil naboens vegg. Symbolsk vil dette sette opp en sperre mot egen energi. Du kan finne kreative løsninger, for eksempel å flytte sengen inntil en annen vegg.

Det er helt naturlig å bruke et medium i husrensen da de kan kommunisere med åndene. Når åndene får kommunisert det de har «på hjertet» vil de holde seg unna. Er det noen som sterkt ønsker å være på besøk hos deg, kan en lage avtaler med de. For eksempel tid/sted/hvordan. Velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker husrens!


128 visninger0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page