top of page
  • jdam21

FINN BALANSE OG RO I HVERDAGEN


HVORDAN FINNE BALANSE OG RO PÅ VEGEN TIL OPPVÅKNING?


Hvilke utfordringer møter vi på, og hvordan takler vi angst og uro på veien dit, er et spørsmål det er naturlig å stille seg i en spirituell oppvåkning. Hvordan håndterer vi angst, uro og usikkerhet? Alt dette er relatert til tre prinsipper innen spiritualismen:


1.       Det er en Gud som er i alt og alle

2.       Vi har alle et personlig ansvar

3.       Det er en evig utvikling for alle sjeler


Så hvorfor kommer tvilen, usikkerheten, angsten og uroen inn i livene våre? En åpenbar sammenhengen ligger i vår evne til å tro, evne til å skape kjærlighetsfulle relasjoner. Altså, vi er ikke bevisste nok på at det er en Gud i alt og alle, innbefattet åndeverden med guider. Når angsten ikke gir slipp, så er det på grunn av at vi lever uansvarlig, og lever våre liv utenfor det skjemaet vi selv har vært med å sette opp før vi inkarnerer.

Selv om vi lever i henhold til vårt skjema eller mål, kan vi bli drevet av usikkerhet, angst eller en mild form for uro. På et spirituelt plan har vi bedt om læring eller erfaring av et tema som innebærer tøffe utfordringer! Den beste måten å komme over angsten eller uroen på er  å akseptere. Aksept i seg selv er en forløsning, i stedet for å kjempe i mot, noe som skaper større grad av motstand og mer angst.


Begge alternativene, hvor vi enten er utenfor skjema eller er på en tøff utfordring i livet, innebærer at vi må ta ansvar for å komme helhjertet ut av utfordringene vi står i. Det er en evig utvikling for alle sjeler, og det betyr at vi må ta oss selv på største alvor. Gjør vi ikke det, spiller vi bort de mulighetene vi har til fremgang og utvikling. Det betyr ikke at livet skal være alvorlig, tvert imot vil glede være viktig i tøffe tider. Når vi lærer av våre temaer får vi større dragkraft, erobret fra vår egen sjel og våre guider. Åndeverden med guider blir byttet ut, ettersom hvilken livsfase vi står i, og utfordringens art. Når vi knekker kodene til ulike temaer vi har sittet fast i, vil vi få nye og mer spennende utfordringer, både i dette livet og i neste inkarnasjon. Tenk på det som en inspirasjon når du har det som verst.


Vi er inne i en spirituell revolusjon, og du er så heldig å få være med på det magiske som skjer på planeten vår. Det er mange flere lysningspunkter og positive trekk i utviklingen vi er inne i. Det er bare det at hjernen vår er laget slik at det er lettere å oppfatte alt det negative. En gammel overlevelsesmekanisme som fortsatt er intakt. Det brutale og vanskelige vi står overfor i verden i dag er symptom på gamle mønstre og tenkemåter som for alvor går opp i sømmene, og blir enda mer synlig for oss, for at vi skal bli bevisste på kontrasten til det nye som åpner seg for oss. Samhold, kjærlighet og samarbeid er nøkkelord for en mer bærekraftig struktur som skal komme til å prege samfunnene vi lever i.


Tankekjør er nesten blitt et moteord, fordi veldig mange fortsatt er i ubalanse, og hvor vårt ego dominerer vår sjel og de konseptene som ligger skjult i våre hjerter. Kroppene våre består av energisentre (chacraer) og fungerer som et informasjonssystem som skal flyte fritt. I verden i dag lærer vi om emner, hvor mange løgner ligger skjult for oss. Det skaper illusjoner og vrangforestillinger som må avlæres om vi skal klar å utvikle oss mot en ny tid som åpner seg for de som har mot til å «se». Disse programmeringen og illusjonene ligger på ulike energisentre og blokkerer for at vi er tilstede her og nå. Jordingskontakten vår svikter, og energien går rett opp i hodet vår og skaper «tankekjør». Verden og kroppene vi lever i blir hverken ekte eller virkelig.


Våre kjære guider ønsker å hjelpe oss, selv om vi er utenfor vårt skjema eller formål. Måten vi takler feilskjær på er det aller viktigste. Å gjøre feil er menneskelig, og når vi forstår det kan vi gjøre endringer på den korte reisen sjelen vår er på. Vårt egentlige hjem er på den andre siden, og døden eksisterer ikke, da livet fortsetter på den andre siden. Vi starter opp igjen der vi slapp før vi inkarnerte. Har du en drøm som ikke har gått i oppfyllelse angående en jobb eller utdanning du har ønsket deg, kan det hende det er nettopp dette du har brukt mye av «tiden» på den andre siden. Du ville kanskje erfare noe nytt i dette livet. Bare det at du du er bevisst på at døden ikke eksisterer, kan i seg selv redusere angst og usikkerhet, og kan til og med gjøre at du kommer enda sterkere i kontakt med ditt høyere selv (sjelen).

Vær åpen for at en del av våre tanker og viten som plutselig dukker opp i vår bevissthet, nettopp er fra en guide som ønsker å hjelpe oss videre eller korrigere våre handlinger eller valg. Å få kanalisering fra dine guider og motta jevnlig healing en periode kan fjerne blokkeringer og utvide ditt energifelt, slik at du blir mer sensitiv for nye intelligente impulser fra åndeverden.


Så ta steget inn i den nye tiden, og gå ut av den egobaserte frykten, med alle negative følelser knyttet til angst og depresjon, hvor konkurranse er den sterkeste drivkraften. En drive som adskiller oss som mennesker. Gå inn i raushetens tid, hvor vi unner hverandre suksess og fremgang, og hvor samarbeid er nøkkelen til fred på ditt indre plan og i dine omgivelser.


Start gjerne en «tråd» på facebooksiden Spirituelt Medium angående erfaringer eller synspunkter knyttet til dette tema eller andre tema. Jeg setter pris på at du liker og følger siden.


Eller start en "tråd" på facebooksiden Jens Damstuen angående erfaringer eller synspunkter knyttet til dette tema eller andre tema. Jeg setter pris på at du liker og følger siden.


Besøk Instagram kontoen til Spiritueltmedium, lik og kommenter innleggene.
44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page