top of page
  • jdam21

DYPERE FORSTÅELSE AV SPIRITUALITET


SPIRITUALITET LEDER OSS TIL EN DYPERE FORSTÅELSE AV VERDEN

Spiritualitet leder oss ikke vekk fra verden, som noen hevder, men gjør oss enda mer våkne for den verden vi lever i. All verdens illusjoner, kriger og maktmisbruk gjør at mange lukker igjen sanseapparatet, og blokkerer negative inntrykk fra all galskap som regjerer verden i dag. Ingen kan vinne den kampen, som er rettet mot destruktiv ledelse og fryktkultur som hersker på verdensarenaen og i mindre samfunn. Men noen må faktisk tørre å reise seg mot de kreftene som splitter oss opp i hverdagen. Når flere tør det vil de destruktive kreftene måtte gi mer tapt.

Stoff- og alkoholmisbruk, samt angst og depresjoner leder mange derimot vekk fra samfunnet, og representer en avledning for å unngå å ta det ansvaret vi alle har for å holde samhold og kjærlighet blant mennesker levende. Over halvparten av oss skrur av TV’n når det vises bilder av krig, fra blant annet Gaza. Slike bilder skaper frykt, og til slutt flykter vi eller stenger ute verden utenfor, deretter overlever vi som følelsesmessig avstumpede mennesker. Ved å tørre å åpne opp sansene for hva som egentlig skjer, bevisstgjøres vi på alle plan, mentalt, følelsesmessig, fysisk og åndelig.

Mange som har jobbet med seg selv, for å utvikle seg i takt med den pågående spirituelle utviklingen erfarer ofte panikkartet angst, depresjoner, og kanskje et ønske om å ikke leve lenger. «Høysensitiv» er blitt en trenddiagnose, som er en respons på alt det grusomme som penetrerer både kropp og sjelen til de som «Rammes». Det er et tegn på at du er et menneske og har medfølelse og forståelse for det som pågår. Følelser  er viktige markører for hvordan vi har det inni oss, men innehar også viktige beskjeder til oss om hva som det er maktpåliggende å gjøre noe med i livene våre.

Som mennesker lever vi på en måte mellom barken og veden, da hjernen vår konsentrerer seg mest om det negative. Som sjelelige vesener er vi sjeler på en menneskelig reise, der konseptene og formålet vårt i dette livet er satt opp før vi inkarnerte i dette livet. Som sjeler har vi et guddommelig avtrykk, hvor intelligensen overstiger det vi klarer å få til med vår hjerne, som mer er å regne som en radio- sender og mottaker. Samholdet og kjærligheten blant alle mennesker, uavhengig av rase og tro, er viktigere status, posisjon, eiendom, penger og luksus. Så slik mange er tvunget til leve i dag, betyr at vi har fjernet oss mer og mer fra vårt guddommelige opphav.

Ego, profitt, status og utvendige fasader er blitt viktigere enn de grunnleggende verdier vi trenger for å leve kjærlige og meningsfulle liv, hvor vi kan leve livene våre hvor vi oppfyller fysiologiske behov, så vel som trygghetsbehov, sosiale behov, anerkjennelse og selvrealisering. Som mennesker er vi utvilsomt skapt i et guddommelig bilde, der vi ikke regnes som en vare i et slaveri, men guddommelige vesener med fri vilje. Det finnes fortsatt små «primitive» samfunn verdsetter fellesskapets ultimate funksjon. Det betyr at de valgene og handlingene jeg gjør som medlem av samfunnet er til beste for alt og alle. Konkurranse og individualisme splitter oss som mennesker, og underminerer våre høyst forskjellige og unike personlighetstrekk.

Mangfold støtter opp under et bærekraftig samfunn som gjør det unødvendig med konkurranse og kamp om ressursene. Ensretting favoriserer en gruppe mennesker som ved grådighet utnytter mennesker til å famle i blinde, uten evne til å bli kjent med sin sanne natur. I den spirituelle verden er vi alle i samme familie, eller om du vil, Guds barn. Så hva er spiritualisme? Veldig kort fortalt er spiritualisme, oppsummert i 7 prinsipper:

1.       En Gud som er i alt og alle

2.       Samhold og kjærlighet blant mennesker

3.       Aksept av åndeverden og engler

4.       Sjelens evige liv

5.       Personlig ansvar

6.       Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling

7.       Evig utvikling for alle sjeler

Vil du bli mer kjent med deg selv og dine innerste kvaliteter, eller bli fri fra gamle programmeringer og begrensninger? Utvikle dine healingevner?

Spirituell Coach, Healer, Medium og Husrenser:

Start gjerne en «tråd» på facebooksiden Spirituelt Medium angående erfaringer eller synspunkter knyttet til dette tema eller andre tema. Jeg setter pris på at du liker og følger siden.


Eller start en "tråd" på facebooksiden Jens Damstuen angående erfaringer eller synspunkter knyttet til dette tema eller andre tema. Jeg setter pris på at du liker og følger siden.


Besøk Instagram kontoen til Spiritueltmedium, lik og kommenter innleggene.

28 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page